Film Sound Sweden

Föreningen för yrkesverksamma inom ljud för film, television och spel

Film Sound Sweden - Föreningen för yrkesverksamma inom ljud för film, television och spel

Föreningsinfo

Namn Förnamn Styrelseuppdrag  epost   
BiörnstadSvanteKassördiehard (at) telia.com
CreutzerKimLedamotkim (at) redpipe.se
DykhoffKlasSekreterareklas.dykhoff (at) gmail.com
EdströmCarlOrdförandecarl (at) edstroem.net
EklundMattiaswebbansvarigmattias.eklund (at) chimneygroup.com
ForsénLindaLedamotlinda (at) forsen.biz
GidstedtLinusLedamotsound (at) linusgidstedt.se
GuldagerErikLedamoterik (at) europasound.se
HogströmHans-GunnarLedamothgh (at) art-studios.se
JohanssonJannaLedamotjanna.johansson (at) hotmail.com
LachmannMaxLedamotmax (at) pole.se
LindahlAndersSTDH Representantanderslindahl89 (at) gmail.com
Patient NicastroSarahLedamotsarah (at) peopleinthepark.se
PerssonBoRevisorpmfilm (at) telia.com
van HeeschTomv ordftomvanheesch (at) me.com

Några av föreningens stadgar lyder:

§ 1. DEFINITION
Film Sound Sweden, FSS, är en sammanslutning av aktivt verksamma inom området för produktion av film-, TV- och videoljud.
Det är en ideell förening med säte i Stockholm.

§ 2. MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET
Föreningen har till syfte
att främja utvecklingen av filmljud såväl tekniskt som konstnärligt,
att verka för en ökad medvetenhet om ljudets betydelse inom filmkonsten,
att främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan medlemmarna och därmed stödja varandra i vår yrkesutveckling,
att medverka till att yrken inom filmljudområdet uppnår befogad uppmärksamhet och uppskattning,
att värna om medlemmarnas arbetsvillkor,
att anordna filmvisningar, diskussioner och seminarier som främjar yrkesutveckling och vidareutbildning,
att befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom film- och videobranschen,
att befrämja internationella kontakter inom yrkesområdet.

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan sökas av yrkesutövande, huvudsakligen verksam inom området för film-, tv- och videoljud. Medlemskap kan beviljas den som varit yrkesutövande i minst fyra år Dedikerad yrkesutbildnig inom filmljud får räknas in i den tiden samt under förutsättning att hon/han rekommenderas av minst två medlemmar.
De som inte uppfyller ovanstående kriterier kan söka aspirant-medlemskap.

Alla ansökningar behandlas inom styrelsen och ska godkännas av densamma.

Avgiften är 300kr per år för Fullt medlemskap och 150kr för Aspiranter. PG: 192 45 34-9.
Mars, 2011