Film Sound Sweden

Föreningen för yrkesverksamma inom ljud för film, television och spel

Film Sound Sweden - Föreningen för yrkesverksamma inom ljud för film, television och spel

Intressant artikelserie om Holllywoods filmfinanser

Den handlar om hur det har sett ut och olika framtida utvecklingsvägar för “the big six”, de sex stora filmstudiobolagen.

Det mesta har kanske inte direkt böring på svensk film, men ändå så får jag en del aha upplevelser om hur lika saker ändå är över världen. Den största skillnaden på problematiken tycks mest vara dess skala. Det rör sig ju om lite mer pengar i filmerna.

 

http://iveybusinessreview.ca/blogs/lbolukhba2010/2014/02/28/the-future-of-film-i-what-happened-to-summer-2013/

 

http://iveybusinessreview.ca/blogs/lbolukhba2010/2014/03/01/future-of-film-ii-la-fin-du-cinema/

 

http://iveybusinessreview.ca/blogs/lbolukhba2010/2014/03/02/future-of-film-iii-the-entertainment-as-a-service-crash/

Deadline för FSS05 ljudarkiv

TEMA HÖST / VINTER

Inspelningsperioden är förlängd ett litet tag till så än finns det chans att vara med.
Och kom ihåg ni inte är bundna till temat. Ladda upp de ljud ni gillar helt enkelt!
Deadline är 10 april.
Då ska ljuden vara redigerade, namngivna och uppskickade på servern nedan.
Är du med och spelar in får du tillgång till alla andras inspelningar i denna omgång. 
Inspelningarna är exklusiva och endast för medverkande deltagare. 
Vi vill att så många som möjligt är med! Och självklart ska du ju vara medlem…!