Grammofonbord — A. B. Skand. Kinematograffabriken

sf20_001

När filmljudtekniken var i sin linda och patenttvisterna avlöste varandra, föreföll kanske ett grammofonbord vara en förnuftig investering i väntan på att marknaden skulle stabiliseras.


Till startsidan