Lilla ateljéns södra långsida

Previous Home Next

18a_lilla_ext_119

© AB Svensk Filmindustri

Den inglasade filmateljén låg högst upp i byggnaden.

På förslag av Mauritz Stiller var ateljén utrustad med en vridscen så att uppställningarna skulle kunna följa solljuset, men den kom i stort sett aldrig till användning.

Bottenvåningen var under de första åren plats för möbelmagasin och rekvisitaförråd. Där nere, och på mellanvåningen, fanns också omklädningsrum och sminkrum för statister.

En stor hiss gick mellan möbelhallen i markplanet och ateljén. Hissen var placerad på utsidan av husets västra kortända.

Under södra långsidans balkong fanns ett växthus. (Dock inte på den här bilden, som är tagen under byggperioden.)

Lilla och stora ateljén ljudisolerades 1932-33.

Omkring 1960 börjar man kalla Lilla ateljén för Studio 2.



Här finns fler ritningar.




De som solar sig är fr.v. Gösta Roosling, Edvin Hammarberg,
tre okända samt Arne Lagercrantz.

De sitter utefter Lilla ateljéns södra långsida, nära det västra hörnet.
Bilen som syns i bakgrunden (en Volvo Snabbe, lanserad 1956)
står vid lastkajen utanför Stora ateljén.


Till startsidan