Optiska överspelningen på Europa Film, 1969

Previous Home Next

ef_02aÖverspelningsrummet på Europa Film ställdes i ordning på hösten 1956 och sköttes på den tiden av Lennart Andersson. Här kopierades 1/4"-band till 16- eller 17,5 mm magnetfilm och här gjordes optiska överspelningar av slutmixar till 16- och 35 mm tonnegativ. Birger Björnell var ansvarig här på 60-talet, fram till 1984.

Så småningom byggdes en separat
magnetöverspelningen i ateljégången, en trappa ner. Den sköttes av Jan-Erik Lundberg.

Till vänster i bildens förgrund står en 16 mm tonkamera tillverkad av Maurer. Hitom den, men utanför bild, en 35 mm tonkamera från Klangfilm.

Bakom Maurer-kameran syns en rack med in- och avspelningsförstärkare från MWA till de båda perfomaskinerna
för 16- och 17,5/35 mm magnetfilm som står mitt i bild. Perfomaskinerna är tillverkade av Klangfilm och har förutom tonhuvuden för magnetfilm även optiska avspelningsenheter som gör det möjligt att kontrollköra filmkopiornas ljud. Högst upp i racken sitter ett ljusvisarinstrument tillverkat av DISA.

Högtalaren har dubbla 12” Siemenselement.

I racken till höger syns bl.a. en Ampex-bandspelare, en synchronizer tillverkad av Magna-Tech, samt ett par Quad-försteg och ett filter från Kongsberg Vapenfabrik A/S.

Ampex-bandspelaren i överspelningen var utrustade en ratt på kåpan över tonhuvudena med vars hjälp man kunde justera avspelningshuvudets spaltvinkel. Proceduren var enkel: öka diskanten och lyssna efter brus i atmosfärljudet. Vrid på ratten tills du blir nöjd.

I anslutning till överspelningsrummet hade Birger Björnell ett mörkrum där han laddade tonkamerornas kassetter. Där hade han även tankar med framkallare och fixervätska för att kunna framkalla korta tonprover för kontroll av exponeringssvärta och spårläge.

Den optiska överspelningen flyttades 1984 till klipprumskorridoren, en trappa upp. Där
blev Lars Klettner ansvarig. I ett angränsande rum i klippkorridoren inreddes en ny magnetöverspelning. Mixborden i den båda nya överspelningsrummen byggdes av Kent Andersson.

När filmfolket på Europa Studios, som verksamheten med tiden kom att kallas, började klippa sina filmer i Avid och ljudlägga i Audiovision behövde de inte längre något rum för magnetöverspelning. De behövde inte heller några klipprum med Steenbeckbord för ljudefterarbeten.

I stället inredde
Europa Studios en ny ljudefterarbetsavdelning på övervåningen i den före detta B-hallen. Där byggdes en dubbstudio som i årsskiftet 1992-93 utrustades med en Audiovision-anläggning.

I samma veva
flyttades den optiska överspelningen från klippkorridoren ned till kontorskorridoren, och så småningom till en nybyggd del av Stora mixens gamla maskinrum, där en MWA LLK3-kamera installerades.

Stor tack till Tomas Krantz, Lars Klettner och Erik Guldager som hjälpt till att minnas.
Birger Björnell
Foto: Tomas Krantz


Lars Klettner
Foto: Tomas KrantzJan-Erik Lundberg
Foto: Tomas Krantz

Till startsidan