Bonnierfilms ateljé på Kungsholmen i Stockholm

Previous Home Next

bonnier_154

Ett av militärens nedlagda ridhus vid Jaktvarvsgränd på Kungsholmen i Stockholm byggdes om till inspelningsateljé av Bonnierfilm 1923. Den 595 kvm stora ateljén används av Bonnierfilm 1924-25, övertas av Karin Swanström 1925 och av Svensk Filmindustri 1926.

Jaktvarvsgränd gick från Hantverkargatan parallellt med och väster om Polhemsgatan.

Pontonjärbataljonen kom till Kungsholmen i Stockholm 1868 och höll till på strandtomter väster om Kungsholmtorg där man bl.a. byggde sig en stor kasern, köks- och matsalsbyggnad, gymnastikhus, ridhus och stallar. 1893 bytte Pontonjärbataljonen namn till Svea ingenjörbataljon och 1902 till Svea ingenjörkår. 1922 flyttade Svea ingenjörkår till Frösunda norr om Stockholm. 1928 köpte Stockholms stad kronans mark på Kungsholmen och började riva för bostäder. Jaktvarvsgränd försvann 1931.Karta från 1926.

Till startsidan