Filmindustri AB Skandias ateljé vid Långängen i Stocksund

Previous Home Next

b_lang_149

© AB Svensk Filmindustri


Skandias nya studio vid Långängen.

Filmindustriaktiebolaget Skandias nya inspelningsateljé är, som nyhetspressen redan meddelat, nu i det närmaste färdig. Filmbladets redaktion har med vederbörligt tillstånd avlagt ett besök därute och är alltså i tillfälle intyga, att anläggningen motsvarar högt ställda förväntningar. Det är visserligen ingen ”filmstad”, åtminstone inte än så länge, utan allt är samlat under en hatt, koncentrerat till en enda stor byggnad. Men detta synes oss vara uteslutande en fördel, då allt arbete härigenom vinner i snabbhet och koncentration. Anläggningsarbetena ha bedrivits med amerikansk snabbhet, det förstår man bäst, då man får veta, att det första spadtagen, eller, för att uttrycka oss modärnare, den första betonggjutningen skedde i februari i år. Och nu, knappt sex månader därefter, står man inför en i stort sett färdig anläggning av betydande dimensioner, som åtminstone tills vidare slår alla rekord i fråga om filmindustrianläggningar i Norden, ja, måhända i Europa. Platsen för anläggningen är vald med stor urskiljning och erbjuder snart sagt allt vad en ej alltför anspråksfull regissör kan begära för utescener. Här finns i miniatyr en provkarta på all svensk naturskönhet som över huvud taget existerar: land och sjö, leende stränder, berg och dal, park och hagar. Läget är centralt, endast några hundra meter från Stocksunds station alldeles i närheten av järnvägen Stockholm–Djursholm.

Vid vårt besök hade vi tur att få till ciceron Skandias nye regissör herr Rune Carlsten, som gjorde oss förtrogna med det stora etablissementets olika avdelningar från den väldiga inspelningsateljén med sin mäktiga resning och sin oändliga golvyta, där ända till fyra uppställningar för interiörinspelningar kunna rymmas samtidigt, och till laboratoriet med dess ”irrgångssalong”, framkallnings- och torkrum, vidare administrationsavdelningen, klädlogerna, lunch- och sällskapsrummen, verkstäderna för snickeri- och måleriarbeten m. m., m. m. Ronden avslöts med ett besök i etablissementets egen kraftstation för transformering av Älvkarleökraft. Ännu är dock allt detta icke färdigt. En hel del både snickeri och måleriarbeten återstår innan det hela är fullt i ordning. Men det är vackert så, att anläggningen på denna korta tid kunnat göras fullt användbar för sitt ändamål så att sommarens inspelningar, som togo sin början i slutet av juli, kunnat företagas i den nya studion.

Nu äro inspelningarna för året avslutade, och det är inga småsaker som därvid åstadkommits: sex stora filmer, till vilka flertalet innescener varit förlagda till studion vid Långängen. Men så har man också för arbetets underlättande till sitt förfogande alla den moderna filmscenteknikens hjälpmedel, bl. a. de mycket omtalade vridscenerna, vilka anses vara tip top av teatertekniska hjälpmedel och nu befunnits synnerligen lämpliga även för filmen.

Ännu är all inspelningsverksamhet i den nya studion emellertid ej skrinlagd för i år, för herr Carlsten ämnar avsluta inspelningsäsongen med ett lustspel, om nu september inte i väderavseende kommer att bli allt för olämplig.

Filmbladet, augusti 1919


Till startsidan