Debrie Super-Parvo med reflexsökareFoto: Hanno-Heinz Fuchs / © Svenska Filminstitutet