Previous Home Next
1937Det här är en VE 301. Typbeteckningens VE står för Volksempfänger, och 301 är datum för nazistpartiets maktövertagande, 30/1 1933. Modellen lanserades på radioutställningen i Berlin den 18 augusti 1933.

I stort sett alla tyska radiofabrikanter hade beordrats att tillverka VE 301 och den kom att kosta 76 riksmark (RM), vilket motsvarade två veckors lön för en tysk arbetare. Annars kostade en radio i Tyskland de här åren mellan 200-400 RM.

VE 301 W – för växelström (Wechselstrom), med elektromagnetisk högtalare, 1933   
VE 301 G – för likström (Gleichstrom), med elektromagnetisk högtalare, 1933   
VE 301 B – för batteridrift med 4-voltsrör, med elektromagnetisk högtalare, 1933    
VE 301 B2 – för batteridrift med 2-voltsrör, med elektromagnetisk högtalare, 1933
VE 301 GW – för allström (Gleichstrom, Wechselstrom), med elektromagnetisk högtalare, 1935
VE 301 Wn – för växelström (Wechselstrom neu), med bättre rör och elektromagnetisk högtalare, 1937
VE 301 Dyn – för växelström, med elektrodynamisk högtalare, 1937-38
VE 301 Dyn GW – för allström, med elektrodynamisk högtalare, 1938
Kopplingsschema för VE 301 GW.

radio38-1937