Projektorverk för 35 mm film
tillverkat 1908 av Pathé Frères i ParisProjektorverket på bilden väger 9,4 kg. LxBxH c:a 24x23x30 cm.
Det kan drivas för handkraft eller med hjälp av en elmotor.
Ett varv med veven matar fram åtta bildrutor.
Vinklarna på det här projektorverkets bländarvingar kan tyckas lite märkliga
men var ett sätt att försöka minska flimret och göra den projicerade bilden behaglig att titta på.Det finns ingen vanlig bildskillnadsinställning på det här projektorverket. Allt på filmremsan skulle projiceras på stumfilmstiden så den funktionen behövdes ingen. Det gällde bara att ladda rätt.

Däremot hade man restitutionsmöjligheter. Man projicerade ju ofta mot en lodrät vägg, och om projektorn då pekade uppåt eller nedåt skulle delar av bilden blivit oskarp. Så man ställde projektorn i våg och justerade objektivet (och därmed bilden på duken) i höjdled, ungefär som när en stillbildsfotograf restituerar en storformatskamera.

Den automatiska brandluckan regleras med hjälp av en centrifugalregulator. När projektorn börjar gå för långsamt lyfts den lilla armen på baksidan vilket får luckan att stängas. (Armen syns på den översta bilden. Dock inte brandluckan. Den är bortplockad.)

Den trevingade bländaren (eg. slutare) ger 48 blinkningar i sekunden när projektorn går 16 bilder/sek. Moderna projektorer för 24 bilder/sek har för det mesta tvåvingade bländare vilket ger samma blinkfrekvens.

Det fanns även stumfilmsprojektorer med tvåvingade bländare. Tidiga modeller (1907-14) från Charles Urban Trading Company i London hade sådana där den ena vingen var svart och ogenomskinlig (där matades filmen fram) och den andra violett och genomskinligt. Syftet var att så långt möjligt behålla ljuset. Men det resulterade i mer flimmer. En trevingad bländare var bättre i det avseendet.

Kanske motverkade man flimret från den tvåvingade bländaren genom att veva något snabbare.

Ett annat skäl till att veva fort var att filmen var på nitratbas och synnerligen brandfarlig. Gick filmrutorna snabbt förbi projektorns bildfönster blev brandrisken förstås mindre.
The Urban Bioscope ”Perfection” type.
Mellan lamphuset och projektorverket sitter en revolver
med fem öppningar där man kan sätta färgade filter.


En filmrulle på 300 meter i en projektor som går 16 bilder/sek har en speltid på ungefär 16 minuter och 20 sekunder. 400 meter ungefär 22 minuter och 600 meter 33 minuter.

Till startsidan