Lidingöateljén i FilmstadenSvenska Bios ateljé på Lidningö.Så här skulle Lidingöateljén i Filmstaden ha sett ut.
Större golvyta än hos föregångaren, men utan nedervåning.
Tanken var att den skulle fungera som en reservateljé.
Men bygget blev aldrig av.

Svenska Bio/Svensk Filmindustri valde att bygga ett garage i stället för en reservateljé.