Nordisk Tonefilms ljudateljé på Katarinavägen 20 i Stockholm
De tre höghusen till höger under bron, som sammanbinds av två mellanliggande, lägre byggnader, uppfördes 1942.
Fyra våningar butiker och kontor längst ner, resten bostäder. Adressen är Katarinavägen 18-22 i Stockholm.
Kvarteret heter Prinsen. Arkitekt var Olof Thunström.
Högst upp till vänster bortom höghusen ligger Sjöfartshotellet, som invigdes sommaren 1964.
Till det mittersta höghuset, nummer 20, ritade Olof Thunström två större lokaler i gatuplanet.
Från 1953 kom Nordisk Tonefilm att hyra en av dessa som ljudateljé.

Nordisk Tonefilm hade även en avdelning för negativklippning, i anslutning till sin ljudstudio.
Den låg till vänster om skylten ”Slussens Trafikskola” och till höger om markisen med Aftonbladet-logga.
Entrédörren till Nordisk Tonefilms ljudateljé var den högra på husets ljusa, utskjutande del.
Den vänster (Slussens Trafikskola) gick till den andra lokalen.
Dörren i mitten går till trapphuset.
Den vänstra dörren på den här bilden var huvudentré till Nordisk Tonefilms ljudateljé.
Bakom fönstret till vänster om den dörren fanns ett klipprum.
Från mitten av femtiotalet fick ljudstudion även tillgång
till de lokaler i gatuplanet som ligger till höger om entrédörren.
Bilderna är fotograferade i april 2011.

Stort tack till Ulf Park och Jan Persson som berättat
om Nordisk Tonefilms lokaler på Katarinavägen.
Klicka här om du vill ta en titt på interiören.


Till startsidan