Några sidor om ljuskällor ur Hasselblads
Illustrerad priskurant å scioptikon med tillbehör
och scioptikonbilder jemte fullständiga bruksanvisningar
Göteborg 1896


Till startsidan