Biografbladet nr 7, 1928
Biografägaren, den 16 november 1929
Biografägaren, den 31 januari 1930Biografägaren, den 16 augusti 1930När filmljudtekniken var i sin linda, och patenttvisterna avlöste varandra,
föreföll kanske ett grammofonbord vara en förnuftig investering
i väntan på att marknaden skulle stabiliseras.
Ur 1930-31 års radiokatalog från Concentra i Hälsingborg.

Till startsidan