Europa Film i Mariehäll, omkring 1945Skiss från en skrift om beställningsfilm
med titeln ”Filmen – en god medarbetare”,
utarbetad av Europa Film och utgiven 1945.

Det vänstra huset i skissens överkant är Europa Films administrationsbyggnad som togs i bruk 1942. Höger om den syns de tre ateljéerna med sina sadeltak.

I den lilla fristående byggnaden, hitom ateljékomplexet, fanns en snickar- målar- och gipsverkstad, byggd 1936-37.

I skissens mitt, vinkelrätt mot verkstaden, syns en stor förrådsbyggnad för kulisser och rekvisita. Den var byggd av trä i två våningar och stod färdig för slutbesiktning i augusti 1942.

Till vänster i nederkant sträcker sig den L-formade kulissgatan, som även tjänade som förråd. Den började planeras 1944 och slutbesiktigades året därpå.

Till höger längst ner kasematterna med sina skorstenar. Anläggningen var täckt av jord och liknade ett skyttevärn.