Några rader ur en artikel om Svensk Filmindustris ateljéer
ur tidskriften Filmen, nr 13 - 1920


Anläggningen [i Hellerup] består ursprungligen av två ateljéer, vilka nu sammanbyggts till en. Av dessa båda uppfördes den mindre mätande 14 x 9 m. 1912 och den större, 12 x 16 m., året därpå. Den förra ateljén anlades med tyskt kapital och första året spelade ett tyskt filmsällskap i densamma, men 1913 inköptes anläggningen av det nystartade Aktiebolaget Dansk Biograf Co.

Herr Benjamin Christensen var chef för detta bolag från 1913 till 1918 då ateljéerna såldes till Aktiebolaget Dansk Astra Film med Olaf Fønns som drivande kraft. Våren 1920 slutligen inköptes anläggningen av Svensk Filmindustri, som nu under herr Christensens ledning låter ombygga ateljéerna till en inspelningshall med ett ytinnehåll av 396 kvm. Hela område, som förutom ateljéerna upptar bostadshus och två magasinsbyggnader, mäter 2,900 kvm.


Till startsidan